تبلیغات اینترنتیclose
سئوالات جغرافیا دوم دوره ای نوبت اول و دوم سئوالات جغرافیا دوم دوره ای نوبت اول و دوم
معلم . دزفول
نمونه سوالات دوره راهنمايي-دانستنيهاي براي دبيران محترم و دانش آموزان

سئوالات جغرافیا دوم دوره ای نوبت اول و دوم
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 8:4 عصر

سئوالات جغرافیا دوم دوره ای نوبت اول و دوم


 94- کدام قاره از قطب شمال تا نزدیک قطب جنوب کشیده شده است ؟ آمریکا

٩5- خط استوا از کدام قاره ها عبور کرده است ؟ آمریکا- آفریقا - آسیا

96- قاره آمریکا در محل تنگه ی.... برینگ.... از امریکای شمالی و در محل کانال.... سوئز...... از آفریقا جدا می شود .

97- یک دلتای مهم آسیا را نام ببرید . بنگال


 


98- در مغرب جلگه ی سیبری کوه ..اورال.... و د رمشرق آن رود ..ینی سئی .... قرار دارد .


 


99- در مشرق آسیا اقیانوس .آرام ...... و در جنوب اقیانوس .هند ....... و در شمال اقیانوس ..منجمد شمالی .... قرار دارد


 


100- دلتا چیست ؟ از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه ی رود ها به شکل مثلث بوجود می آید .


 


101- چرا در مشرق جلگه سیبری فلات کم ارتفاع سیبری متلاشی شده است .به علت یخبندان های طولانی


 


102- کدام نواحی آسیا در تمام سال گرم است و سرمای زمستانی ندارد؟ . در کنار دریا ها از دریای سرخ تا جزیره تایوان


 


103- آب و هوای قاره ای یا بری چیست ؟ دارای سرمای سخت در زمستان و گرمای سوزان د رتابستان


 


104- با ها ی موسمی در فصل .تابستان ... و از سمت . مشرق .... و جنوب شرقی .. باران فراوان دارد


 


105- کدام قسمت آسیا از نواحی خشک محسوب می شوند / آسیای مرکزی داخل ایران و آناتولی و عر بستا ن


 


106- جنگل های مخروطی سرو و کاج را چه نوع پوشش گیاهی می نامند ؟ تایگا


 


107- خزه و گلسنگ : توندرا


 


108- گیاهان خاردار و با فاصله از هم روییده اند : استپ


 


109- درختان بلوط و سپیدار : جنگل پهن برگ


 


110- چرا در نواحی فلات تبت و هیمالیا جمعیت کمی زندگی می کنند ؟. سرمای طاقت فرسا . کم بودن زمین های کشاورزی . مشکلات حمل و نقل


 


111- متراکم ترین ناحیه ی زمین از نظر جمعیت کدام است ؟ جزیره کوچک جاوه اندونزی


 


112- آمار گیری و ارائه اطلا عات صحیح به دولت ها چه کمکی می کند ؟ برای نیاز های مختلف مردم وحل مشکلات آنها برنامه ریزی کنند


 


113- سه نژاد آسیا را نام ببرید . زرد پوست / سیاه پوست / سفید پوست /


 


114- کدام آیین های آسیایی در خارج از قاره پیروان چندانی ندارند ؟ بودایی و برهمایی


 


115- کدام آیین های بزرگ آسیا با عث تمدن های بزرگی در این قاره شده است ؟ دین اسلام در غرب /برهمایی در هند / بودایی در شرق دور


 


116-شهر مقدس مسلمانان .مکه .و برهماییان .بنارس...و بوداییان .لهاسا ... بود .


 


117- کشور های صنعتی آسیا را نام ببرید . ژاپن / کره جنوبی /چین / تایوان


 


118- تعداد جمعیت روستا نشین در آسیا .بیشتر ... از جمعیت شهر نشین است


 


119- چرا ماهی گیری در اسیا پیشرفته است / چون بیشتر آنان به اقیانوس ها و دریاها ارتباط دارند .


 


120- سومین قاره جهان کدام است ؟ آ فریقا


 


121- قاره آفریقا از دریای .. مدیترانه ... تا دماغه .امید نیک .... ادامه دارد .


 


122- چرا کناره ه های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بندر مناسب نیست ؟ چون سواحل صاف و بدون بریدگی ا ست /


 


123- چرا آفریقا گرم و بدون زمستان است ؟ چون خورشید عمودی می تابد وسه مدار استوا و رأس سرطان و رأس جدی از آن می گذرد .


 


124- پوشش های گیاهی آفریقا را نام ببرید . جنکل های انبوه / ساوان / بیایان و استپ


 


125- برای حفظ نسل جانوران آفریقایی چه چاره ای اندیشیده شده است . ؟ مناطق حفاظت شده و ساخت پارک های وحش که شکار در آن ممنوع است .


 


126- حوضه رود کنگو دارای چه نوع پوشش گیاهی است ؟. جنگل ا نبوه


 


127- وسعت بیابان ها در شمال آفریقا بیشتر است . جمله صحیح است


 


128- چه عواملی از افزایش جمعیت آفریقا جلو گیری کرده است ؟ جنگ های داخلی . نبود بهداشت . بیماری . خشکسالی .


 


129- بیشتر مردمان شمال آفریقا چه زبانی دارند . ؟ عربی


 


130- در اطراف دره نیل چه محصولی بدست می اید . پنبه


 


131- جاذبه ها ی گردشگری آفریقا را نام ببرید ؟. اهرام مصر /سواحل شمالی /آداب رسوم و پارک های وحش


 


132-اقتصاد و درآمد افریقا بر پایه ی .کشاورزی ... و ..دامداری ... استوار است .


 


 


 


مربوط به نوبت دوم


 


133- اروپا در چه منطقه ای قرار دارد .


 


134- کشور های سوئد و فنلاند دارای چه نوع آب و هوایی هستند .


 


135-ا نگلستان دارای چه نوع آب و هوایی است .


 


136- چرا سواحل مدیترانه در تابستان ها گرم و خشک است .


 


137- تقریباً .............. اروپا را جنگل فرا گرفته است .


 


138- کدام مناطق اروپا دارای آب وهوای مدیترانه ای است .


 


139- پر جمعیت ترین نوا حی اروپا کجاست ؟


 


140- در کشور های اروپایی ....... و............. رشد جمعیت رو به کاهش است .


 


141- مردم آلمان و لهستان دارای ریشه زبانی ........... هستند .


 


142- مسلمانان در اروپا بیشتر در کدام کشور ها زندگی می کنند .


 


143- دو محصول مهم مدیترانه ای اروپا را بنویسید .


 


144- کدام کشور های اروپایی صادر کننده ی مهم فر آورد های لبنیاتی هستند .


 


145- کدام کشور اروپایی در صنعت ماهی گیری فعالیت چشمگیری دارد . یک کشور اروپایی د ر زمینه جذب جهانگرد را نام ببرید .


 


146- چرا به آمریکا بر قدیم می گفتند .


 


147-ا همیت حفر کانال پاناما را بنویسید .


 


148- قاره آمریکا به چند بخش تقسیم شده است .


 


149- رشته کوه راکی در کدام قسمت آمریکا واقع است .


 


150- جلگه آمازون و پارانا د رآمریکای ............ واقع است .


 


151- در آمریکای شمالی پس از توندرا چه نوع جنگل ها یی وجود دارد .


 


152- کدام فاره از قطب شمال تا نزدیک قطب جنوب کشیده شده است .


 


153- جنگل های انبوه استوایی د رکدام قسمت آمریکا است .


 


154- سفید پوستان از چه قرنی وارد آمریکا شدند .


 


155- سیاهان امرکا به چه منظوری وارد این قاره شدند .


 


156- تمدن آنگلو ساکسون در کدام قسمت آمریکا می باشد و چه زبان دارند.


 


157- فرهنگ لاتین در کدام قسمت امریکا می باشد .


 


158- پایتخت کشور امریکا کدام است مقر سازمان ملل متحد در کدام شهر است .


 


159- دو کشور پیشرفته در قاره امریکا را نام ببرید .


 


160- عوامل پیشرفت و توسعه کشور امریکا را بنویسید .


 


161- کشور امریکا صاد رکننده چه موادی است .


 


162- کشور های امریکای لاتین صادر کننده چه موادی هستند .


 


163- کم وسعت ترین قاره جهان کدام است .


 


164- قاره اقیانوسیه را تعریف کنید .


 


165- اکثریت مردم استرالیا در کدام نواحی زندگی می کنند .


 


166- ساکنان اصلی استرالیا چه کسانی هستند .


 


167- مهاجرین کدام کشور اولین بار به استرالیا آمدند .


 


168- مهم ترین جزیر ه اقیانوسیه کدام است .


 


169- رود مهم استرالیا کدام است .


 


170- کوه ها ی مهم استرالیا در کدام قسمت است .


 


171- دو بندر مهم استرالیا کدام است .


 


172- پایتخت و زبان مردم استرالیا را نام ببرید .


 


173- آیسبرگ را تعریف کنید .


 


174-آیا د رقطب جنوب زندگی گیاهی پر رونق است یا جانوری ؟


 


175- جنوبی ترین قاره جهان کدام است .


 


176- کانال پاناما کدام اقیانوس ها را به هم وصل می کند .


 


177- ایرلند و ایتالیا دارای چه نوع آب و هوایی است .
پرسش های جغرافی دوم راهنمایی نوبت دوم
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 8:3 عصر

پرسش های جغرافی دوم راهنمایی نوبت دوم


 


49- اروپا در چه منطقه ای قرار دارد . معتدل


 


50- کشور های سوئد و فنلاند دارای چه نوع آب و هوایی هستند . ( سرد )


 


51-ا نگلستان دارای چه نوع آب و هوایی است . ( اقیانوسی)


 


52- چرا سواحل مدیترانه در تابستان ها گرم و خشک است .به علت وزش باد های گرم صحرای افریقا


 


53- تقریباً ......4/1...... اروپا را جنگل فرا گرفته است .


 


54- کدام مناطق اروپا دارای آب وهوای مدیترانه ای است .جنوب


 


55- پر جمعیت ترین نوا حی اروپا کجاست ؟ نواحی شهری صنعتی


 


56- در کشور های اروپایی ..ایتالیا..... و..آلمان..... رشد جمعیت رو به کاهش است .


 


57- مردم آلمان و لهستان دارای ریشه زبانهای ...ژرمنی .... هستند .


 


58- مسلمانان در اروپا بیشتر در کدام کشور ها زندگی می کنند . آ?بانی -بلغارستان - بوسنی -ترکیه اروپایی


 


59- دو محصول مهم مدیترانه ای اروپا را بنویسید .زیتون و انگور


 


60- کدام کشور های اروپایی صادر کننده ی مهم فر آورد های لبنیاتی هستند .هلند و دانمارک


 


61- کدام کشور اروپایی در صنعت ماهی گیری فعالیت چشمگیری دارد( نروژ) و یک کشور اروپایی د ر زمینه جذب جهانگرد را نام ببرید .اسپانیا و ایتالیا .


 


62- چرا به آمریکا بر قدیم می گفتند .چون دیرتر از بقیه کشف شد


 


63- ا همیت حفر کانال پاناما را بنویسید .


 


64- قاره آمریکا به چند بخش تقسیم شده است شمالی مرکزی و جنوبی


 


65- رشته کوه راکی در کدام قسمت آمریکا واقع است .غرب امریکای شمالی


 


66- جلگه آمازون و پارانا د رآمریکای ...جنوبی ......... واقع است .


 


67- در آمریکای شمالی پس از توندرا چه نوع جنگل ها یی وجود دارد تایگا و سوزنی برگ


 


68- کدام فاره از قطب شمال تا نزدیک قطب جنوب کشیده شده است . آمریکا


 


69- جنگل های انبوه استوایی د رکدام قسمت آمریکا است . جنوبی


 


70- سفید پوستان از چه قرنی وارد آمریکا شدند . 16


 


71- سیاهان امریکا به چه منظوری وارد این قاره شدند . بردگی و کار در مزارع و معادن


 


72- تمدن آنگلو ساکسون در کدام قسمت آمریکا می باشد و چه زبان دارند. شمالی و زبان انگلیسی


 


73- فرهنگ لاتین در کدام قسمت امریکا می باشد . *


 


74- پایتخت کشور امریکا کدام است مقر سازمان ملل متحد در کدام شهر است . واشنگتن / نیویورک


 


75- دو کشور پیشرفته در قاره امریکا را نام ببرید .آمریکا و کانادا


 


28- عوامل پیشرفت و توسعه کشور امریکا را بنویسید .*


 


76- کشور امریکا صادرکننده چه موادی است.اسلحه و کالای صنعتی


 


77- کشور های امریکای لاتین صادر کننده چه موادی هستند. مواد اولیه کشاورزی و صنعتی


 


78- کم وسعت ترین قاره جهان کدام است . استرالیا


 


79- قاره اقیانوسیه را تعریف کنید .*


 


80- اکثریت مردم استرالیا درکدام نواحی زندگی میکنند؟جنوب شرقی


 


81- ساکنان اصلی استرالیا چه کسانی هستند . بومیان


 


82- مهاجرین کدام کشور اولین بار به استرالیا آمدند . انگلیس


 


83- مهم ترین جزیر ه اقیانوسیه کدام است . نیوزیلند


 


84- رود مهم استرالیا کدام است . دارلینگ


 


85- کوه ها ی مهم استرالیا در کدام قسمت است . شرق


 


86- دو بندر مهم استرالیا کدام است . سیدنی وملبورن


 


87- پایتخت و زبان مردم استرالیا را نام ببرید . کانبرا / انگلیسی


 


88- آیسبرگ را تعریف کنید . *


 


89- آیا درقطب جنوب زندگی گیاهی پر رونق است یا جانوری ؟جانوری


 


90- جنوبی ترین قاره جهان کدام است . قطب جنوب


 


91- کانال پاناما کدام اقیانوس ها را به هم وصل می کند .آرام واطلس


 


92- ایرلند و ایتالیا دارای چه نوع آب و هوایی است . ایرلند (اقیانوسی) ایتالیا ( مدیترانه ای)


 


93- اقیا نوس اطلس در کدام طرف قاره ی اروپا قرار دارد ؟


پرسش های جغرافی دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 8:2 عصر

پرسش های جغرافی دوم راهنمایی نوبت اول


 


1- کدام قاره از قطب شمال تا نزدیک قطب جنوب کشیده شده است ؟ آمریکا


 


2- خط استوا از کدام قاره ها عبور کرده است ؟ آمریکا- آفریقا - آسیا


 


3- قاره آمریکا در محل تنگه ی . برینگ.... از امریکای شمالی و در محل کانال.. سوئز.... از آفریقا جدا می شود .


 


4- یک دلتای مهم آسیا را نام ببرید . بنگال


 


5- در مغرب جلگه ی سیبری کوه ..اورال.... و د رمشرق آن رود ..ینی سئی .... قرار دارد .


 


6- در مشرق آسیا اقیانوس .آرام ...... و در جنوب اقیانوس .هند ....... و در شمال اقیانوس ..منجمد شمالی .... قرار دارد


 


7- دلتا چیست ؟ از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه ی رود ها به شکل مثلث بوجود می آید .


 


8- چرا در مشرق جلگه سیبری فلات کم ارتفاع سیبری متلاشی شده است .به علت یخبندان های طولانی


 


9- کدام نواحی آسیا در تمام سال گرم است و سرمای زمستانی ندارد؟ در کنار دریا ها از دریای سرخ تا جزیره تایوان


 


10- آب و هوای قاره ای یا بری چیست ؟ دارای سرمای سخت در زمستان و گرمای سوزان د ر تابستان


 


11- با ها ی موسمی در فصل .تابستان ... و از سمت . مشرق .... و جنوب شرقی .. باران فراوان دارد


 


12- کدام قسمت آسیا از نواحی خشک محسوب می شوند / آسیای مرکزی داخل ایران و آناتولی و عر بستا ن


 


13- جنگل های مخروطی سرو و کاج را چه نوع پوشش گیاهی می نامند ؟ تایگا


 


14- خزه و گلسنگ : توندرا


 


15- گیاهان خاردار و با فاصله از هم روییده اند : استپ


 


16- درختان بلوط و سپیدار : جنگل پهن برگ


 


17- چرا در نواحی فلات تبت و هیمالیا جمعیت کمی زندگی می کنند ؟. سرمای طاقت فرسا . کم بودن زمین های کشاورزی . مشکلات حمل و نقل


 


18- متراکم ترین ناحیه ی زمین از نظر جمعیت کدام است ؟ جزیره کوچک جاوه اندونزی


 


19- آمار گیری و ارائه اطلا عات صحیح به دولت ها چه کمکی می کند ؟ برای نیاز های مختلف مردم وحل مشکلات آنها برنامه ریزی کنند


 


20- سه نژاد آسیا را نام ببرید . زرد پوست / سیاه پوست / سفید پوست /


 


21- کدام آیین های آسیایی در خارج از قاره پیروان چندانی ندارند ؟ بودایی و برهمایی


 


22- کدام آیین های بزرگ آسیا با عث تمدن های بزرگی در این قاره شده است ؟ دین اسلام در غرب /برهمایی در هند / بودایی در شرق دور


 


23-شهر مقدس مسلمانان .مکه .و برهماییان .بنارس...و بوداییان .لهاسا ... بود .


 


24- کشور های صنعتی آسیا را نام ببرید . ژاپن / کره جنوبی /چین / تایوان


 


25- تعداد جمعیت روستا نشین در آسیا .بیشتر ... از جمعیت شهر نشین است


 


27- چرا ماهی گیری در اسیا پیشرفته است / چون بیشتر آنان به اقیانوس ها و دریاها ارتباط دارند .


 


28- سومین قاره جهان کدام است ؟ آ فریقا


 


29- قاره آفریقا از دریای .. مدیترانه ... تا دماغه .امید نیک .... ادامه دارد .


 


30- چرا کناره ه های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی ها و ساختن بندر مناسب نیست ؟ چون سواحل صاف و بدون بریدگی ا ست /


 


31- چرا آفریقا گرم و بدون زمستان است ؟ چون خورشید عمودی می تابد وسه مدار استوا و رأس سرطان و رأس جدی از آن می گذرد .


 


32- پوشش های گیاهی آفریقا را نام ببرید . جنکل های انبوه / ساوان / بیایان و استپ


 


33- برای حفظ نسل جانوران آفریقایی چه چاره ای اندیشیده شده است . ؟ مناطق حفاظت شده و ساخت پارک های وحش که شکار در آن ممنوع است .


 


34- حوضه رود کنگو دارای چه نوع پوشش گیاهی است ؟. جنگل ا نبوه


 


35- وسعت بیابان ها در شمال آفریقا بیشتر است . جمله صحیح است


 


36- چه عواملی از افزایش جمعیت آفریقا جلو گیری کرده است ؟ جنگ های داخلی . نبود بهداشت . بیماری . خشکسالی .


 


37- بیشتر مردمان شمال آفریقا چه زبانی دارند . ؟ عربی


 


38- در اطراف دره نیل چه محصولی بدست می اید . پنبه


 


39- جاذبه ها ی گردشگری آفریقا را نام ببرید ؟. اهرام مصر /سواحل شمالی /آداب رسوم و پارک های وحش


 


40- اقتصاد و درا»د افریقا بر پایه ی .کشاورزی ... و ..دامداری ... استوار است .


 


41-سرزمین های آتشفشانی و زلزله خیز آسیا بیشتر در کناره های اقیانوس ........... قرار دارد .


 


42-یکی از منابع مهًم زیر زمینی اروپا در در یای شمال .................... است .


 


43-مهًم ترین مراکز پرورش دهنده ی دام در جهان کدام کشور ها هستند ؟


 


44- مردم قاره ی امریکا از چه نژاد ها و تیره های گوناگون تشکیل شده اند ؟ نام ببرید


 


45- رود های ارو پا ، از چه نظر اهمیت دارند ؟


 


46- انواع آب و هوای قاره ی اروپا را نام ببرید .


 


47- معادن مهم قاره ی افریقا کدامند ؟


 


48- پر آب ترین رودخانه ی جهان چه نام دارد ؟


سئوالات نوبت اول تاریخ سال دوم راهنمایی
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 8:2 عصر

سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی


 


1- ابوبکر چگونه به خلافت رسید .


 


2- ابوبکر چند سال خلافت کرد . 2 سال


 


3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود. شام


 


4- اقدامات مهم عمر را بنویسید . حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر -ساخت دیوان و تاریخ هجری


 


5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد . مصر - ایران و فلسطین وشام


 


6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا قرار داد . علی -عثمان و عبدالرحمن


 


7- منشی عثمان که بود . مروان حکم


 


8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند.مصر عراق کوفه بصره


 


9- علی (ع) در زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند . عه ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردند - بین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند


 


10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد . سواحل دریای خزر


 


11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید . جمل-نهروان - صفین


 


12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد


 


13- سردار سپاه امام علی که بود ؟ مالک اشتر


 


14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید . عبیدا.. عباس


 


15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید . خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .


 


16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود . جانشینی فرزندش یزید


 


17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند . ایران عراق- مدینه - مکه


 


18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود .حجاج ابن یوسف -ایران وعراق


 


19- مهم ترین علت سقوط بنی امیه را نام ببرید .قیام امام حسین


 


20- اقدامات مهم منصور عباس کدام بود . ساخت بغداد- قتل ابومسلم -شهادت امام جعفر صادق


 


21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود / خاندان برمکیان


 


22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید . امام موسی کاظم


 


23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟


 


24- دو دلیل ضعف عباسیان را نام ببرید .


 


25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت . طاهریان


 


26- امیر به چه کسی گفته می شد .


 


27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت .محمد طاهر بدسا یعقوب لیث


 


28- عیاران به چه گروهی می گفتند .


 


29- دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید بلعمی و جیهانی - ابوعلی سینا - ابوریحان بیرونی


 


30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .


 


31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند . آذربایجان - مازندران (طبرستان )


 


32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .


 


33- شاعر معروف زمان سامانی که بود . رودکی


 


34- پایتخت حکومت های طاهری نیشابور.. سامانی بخارا... و صفاری کجا بود ..... زرنگ


 


35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟ دخالت های سپهسالاران


 


36- مشهور ترین سران علویان را نام ببرید (داعی کبیر و ناصر کبیر )


 


37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟ آل زیار و آل بویه


 


38- مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد . مرداویج


 


39- چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟چون دشمن عباسیان بودند - احمد به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا کی قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند


 


40- مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟ عضدالدوله - ساخت بند امیر بر رودخانه کر - بیمارستان عضدی در بغداد .


نمونه سئوالات تاریخ سال دوم راهنمایی نوبت اول
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 7:59 عصر

سئوالات درس اول


 


1- فتح ایرا ن در زمان کدام خلیفه صورت گرفت .


 


2- عمر به صلاحدید چه کسی سال هجرت پیامبر ( ص ) را به عنوان مبدأ تاریخ اسلام قرار داد .


 


3- کدام سرزمین یکی از پایگاه های مهم رومیان بود .


 


4- نام منشی عثمان که در همه امور دخالت داشت چه بود .


 


5- پس از وفات پیامبر ( ص ) چه کسی به مقام خلافت رسید .


 


6- اولین کسانی که با علی ( ع) بیعت کردند چه کسانی بودند .


 


7- ابوبکر چه کسی را به جانشینی خود تعیین کرد .


 


8- دو جنگ معروف مسلمانان با سا سا نیان را نام ببرید .


 


9- چرا پس از ان که ابوبکر خلیفه شد حضرت علی ( ع) سکوت نمود .


 


10-در زمان عثمان چه قسمت هایی از ایران فتح نشد .


 


11- حضرت علی ( ع) در ابتدای خلافت دچار چه مشکلاتی بودند .


 


12- عبدالرحمن عوف برای بیعت باعلی (ع) چه شرایطی را پیشنهاد کرد


 


13- مهم ترین خطراتی که پس از خلافت ابوبکر وجود داشت را بنویسید .


 


14- چه کسانی در تحریک علیه عثمان شرکت داشتند .


 


15- اعضای شورایی که عمر برای تعیین خلیفه تعیین کرده بود نام ببرید .


 


16- چه کسانی در آغاز خلافت ابوبکر از بیعت با او سر زدند ؟


 


17- چه عاملی باعث شورش مردم در زمان عثمان شد .


 


18- ابوبکر از مهاجرین بود یا از انصار ؟


 


19-چرا بعضی از نزدیکترین یاران پیامبر ( ص) در ابتدا با ابوبکر بیعت نکردند دو نفر از انان را نام بیرید .


 


20- مردم چه مناطقی بر علیه عثمان دست به شورش می زدند .


 


سئوالات درس دوم


 


1- ما جرا ی حکمیت در کدام جنگ مطرح شد .


 


2- جنگی که بین امام علی ( ع) و معاویه روی داد چه نام داشت .


 


3- علی (ع) در 19 رمضان سال جهلم هجری بدست یکی از خوارج بنام ...................... در مسجر کوفه ضربت خورد .


 


4- علت اصلی جنگ جمل چه بود .


 


5- حضرت علی ( ع) کدام شهر را به عنوان مرکز خلافت خود قرار دا د چرا ؟


 


6- علی (ع) در چه تاریخی و بدست چه کسی به شهادت رسید .


 


7- برادر عایشه که از اصحاب علی (ع) بود چه نام داشت .


 


8- جنگ ها ی حضرت علی را بعد از خلافت نام ببرید .


 


9- یک شباهت بین جنگ های نهروان و جمل را بنویسید .


 


10- صلح اما م حسن و معاویه چه فوا یدی برای اسلام داشت .


 


11- کدام اقدام معاویه باعث اختلاف در سپاهیان امام حسن( ع) شد . شرایط صلح امام حسن (ع) با معا ویه را بنویسید .


 


12- جنگ نهروان بین علی (ع) و چه گروهی روی داد .


 


13- نخستین جنگی که بین علی (ع) پس از خلافت انجام داد چه نام داشت و چرا به این نام خوانده شد .


 


14- سر انجام محمد ابن ابی بکر و مالک اشتر را بنویسید .


 


15- فرمانده سپاه امام علی و امام حسن چه کسانی بودند .


 


16- خوارج چه کسانی بودند و چرا امام علی (ع) با آنان به جنگ پرداخت ؟


 


17- هدف اصلی معاویه چه بود و برای رسیدن به آ ن چه می کرد .


 


18- به چه علتی امام علی (ع) معاویه را از حکومت شام بر کنار کرد .


 


 


 


سئوالات درس سوم


 


1- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود ؟


 


2- چه کسی مأ مور یت داشت تا امام حسین و یارا نش را به محاصره در آورد ؟


 


3- سنگ دل ترین مأ مور بنی امیه که بود ؟


 


4- چه کسی آخرین خلیفه بنی امیه ( مروان حمار ) را شکست داد ؟


 


5- در دمشق حضرت ......... و امام .............. با ایراد سخنرانی های کوبنده حقیقت واقعه کربلا را روشن کردند .


 


6- پس از یزید ............ به حکومت رسید .


 


7- مهمترین علل سقوط بنی امیه قیام .................. بود .


 


8- در کوفه هیجده هزار نفر برای خلافت امام حسین ( ع) با .................. بیعت کردند .


 


9- مهمترین قیام هایی که بعد از واقعه کربلا بر علیه بنی امیه روی داد را نام ببرید .


 


10- چرا امام حسین مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد .


 


11- علل سقوط بنی امیه را بنویسید .


 


12- معاویه با انجام چه کارهایی خلافت را به سلطنت تبدیل کرد .


 


13- چرا امام حسین با یزید بیعت نکرد .


 


14- یکی از سرداران این زیاد که در ابتدا ی جنگ به امام حسین پیوست .


 


15- چه کسی عده زیادی را در خراسان بر علیه بنی امیه به دور خود جمع کرد .


 


16- کدام یک از امامان معارف اسلامی را در اوخر حکومت بنی امیه گسترش داد .


 


17- دشمنی اصلی حجاج و بنی امیه با چه کسانی بود .


 


18- چرا بر ضد بنی امیه قیام های زیادی صورت می گرفت .


 


 


 


 


 


سئوا لات در س چهارم


 


1- دستور قتل ابومسلم را چه کسی صادر کرد .


 


2- امام موسی کاظم ( ع) در زمان کدام خلیفه عباسی یه شهادت رسید .


 


3- بنای شهر بغدا د توسط کدام خلیفه صورت گرفت .


 


4- کدامیک از خلفای عباسی امام رضا (ع) را به ولیعهدی بر گزید .


 


5- امام رضا (ع) توسط کدام خلیفه عباسی به شهادت رسید .


 


6- مهمترین قیامی که به خونخواهی ابومسلم روی داد کدام بود .


 


7- کدامیک از خلفای ینی عباس دستور قتل برمکیان را صادر کرد .


 


8- منصور چون در ابتدا از قدرت ............ می ترسید او را با حیله و ناجوانمردانه به قتل رسانید .


 


9- برمکیان سمت وزارت .............. را بر عهده داشتند.


 


10- نخستین کسی که از عباسیان به حکومت رسید .


 


11- امام موسی کاظم بدستور ................ به شهادت رسید .


 


12-امام جعفر صادق (ع) در اوایل حکومت بنی عباس زندگی می کرد .


 


13- سردار ایرانی مأ مون ................ نام داشت .


 


14- .............. خلیفه عباسی تقریباً تمامی قیام های شعیان را سرکوب کرد .


 


15- چرا مأ مون امام رضا (ع) را از مدینه به خراسان آورد .


 


16- دلایل ضعف عباسیان را نام ببرید .


 


17- علت عظمت و قدرت حکومت عباسیان چه بود .


 


18- بر مکیان چه کسانی بودند .


 


19- مشهورترین خلیفه عباسی را نام ببرید .


 


20- عباسیان چکونه به خلافت رسیدند .


 


 


 


سئوالات درس پنجم


 


1- پایتخت سلسله سا مانیان کدام است .


 


2- بلعمی و جیهانی از وزیران مشهور کدام دوره هستند .


 


3- سپهسالاران فرماندهی سپاه ................ بودند


 


4- مازیار در چه شهری دست به قیام زد .


 


5- مؤ سس سلسله صفاریان که بود .


 


6- شاعر دوره سامانی چه کسی بود .


 


7- چه کسی در آذربایجان بر علیه خلیفه عباسی دست به قیام زد .


 


8- اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام را چه کسانی تأ سیس کردند .


 


9- ابو علی سینا وزیر کدام دولت بود و در کدام دوره زندگی میکرد .


 


10- از معرو فترین سپهسالاران سامانی ............. بود .


 


11- در دولت سامانیان جای وزیران بزرگ را .............. گرفتند .


 


12- مأ مون یکی از معروفترین سرداران خود به نا م .......... را به عنوان ............. به خراسان فرستاد .


 


13- یعقوب از گروه ................ بود و سلسله ای که تشکیل داد ................ نامیده شد .


 


14- یعقوب در ابتدا .............. بود .


 


15- مؤ سس سلسله سامانیان و پایتخت و یکی از وزیران معروف این دولت را نام ببرید .


 


16- سپهسا لاران چه کسانی بودند و معروفترین آنان را نام ببرید .


 


17- عیاران به چه گروهی می گفتند و رهبری آنان را چه کسی بر عهده داشت .


 


18- دانشمندان دوره سامانیان را نام ببرید .


 


19- حکومت طاهریان در کدام منطقه بود و پایتخت آن چه شهری بود .


 


20- آخرین امیر طاهری که بود و با حمله چه کسی از بین رفت .


 


21- قیام مازیار بدست چه دولتی از بین رفت .


 


22- چرا خلیفه میان امیر اسماعیل سامانی و عمرو لیث اختلاف ایجاد می کرد .


 


23- سلسله سامانی بدست چه کسانی از بین رفت .


 


24- در زمان عباسیان امیر به چه کسی گفته می شد .


 


25- مهمترین سرزمینی که برای آنجا امیر فرستاده میشد کجا بود چرا ؟


 


سئوالات درس ششم


 


1- مشهورترین فرمانروای دیلمی چه نام داشت .


 


2- پایتخت مردآویج کدام شهر بود .


 


3- علویان طبرستان بدست کدام سلسله از میان رفتند .


 


4- علویان چه کسانی را به دین اسلام وارد ساختند


 


5- مؤ سس آل زیار که بود .


 


6- ابو علی سینا در اواخر عمر وزیر یکی از شاهزادگان ............. بود .


 


7- مشهورترین سران علویان را نام ببرید


 


8- پس از مرد آویج برادرش ................. به حکومت آل زیار رسید .


 


9-ناصر کبیر و داعی کبیر از مشهورترین سران ....................... بودند


 


10- از روزگاران قدیم به قسمت کوهستانی گیلان ................. و ساکنان آن را ................. می گفتند .


 


11- به دستور عضدالدوله بر رودخانه کُر در ............... سدی ساختند که به ..................... معروف است .


 


12- بیمارستان عضدی را .......................... در بغداد تأ سیس کرد .


 


13- از سرداران دیلمی بودم که در خدمت علویان بودم بعد ها حکومت مستقلی را تشکیل دادم . من کیستم :


 


14- چرا مرد آویج دستور داد تا بسیاری از آداب و رسوم درباری ایران باستان را دوباره احیا ء کنند .؟


 


15- مهمترین اقدامات امیر عضد الدوله دیلمی را نام ببرید .


 


16- علویان طبرستان از نوادگان چه کسی بودند .


 


17- مرد آویج که بود و چه آرزویی داشت .


 


18- کدام یک از برادران آل بویه توانست به بغداد حمله کند نتیجه آن چه بود .


 


19- علوی یعنی چه ؟


سوالات درس اول تا درس هشتم جغرافی دوم راهنمایی
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 7:59 عصر

سوالات درس اول


 


1 - باتوجه به شکل2، نام قاره ها را به ترتیب وسعت آن ها در جدول بنویسید؟


 


1 - آسیا / 2 - آمریکا / 3 - آفریقا / 4- قطب جنوب / 5- اروپا / 6-استرالیا و اقیانوسیه


 


2- بیشتر خشکی ها در نیم کره ی شمالی قرار دارند؟


 


بیشترخشکی ها در نیم کره ی جنوبی قرار دارند.


 


3 -سه قاره ی نزدیک به هم کدام اند؟


 


آسیا، اروپا ، آفریقا


 


4 - کدام قاره تقریباً از قطب شمال تا نزدیکی قطب جنوب کشیده شده است؟


 


قاره ی آمریکا


 


5 - کدام قاره به طور کامل در نیم کره ی شمالی قرار دارد؟


 


اروپا


 


6 - کدام قاره ها در نیم کره ی جنوبی قرار دارد؟


 


قاره ی استرالیا، قاره ی قطب جنوب و اقیانوسیه به طور کامل و آمریکای جنوبی، جنوب آفریقا در نیم کره ی جنوبی


 


7 - خط ّاستوا از کدام قاره ها می گذرد؟


 


آمریکا، آمریکا و آسیا


 


8- نصف النهار مبدأ از کدام قاره ها می گذرد؟ اروپا، آفریقا، قطب جنوب


 


******************************************************


 


فعالیت 1


 


1 - در نقشه دقت کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید


 


1 - قاره ی آسیا از سمت جنوب به اقیانوس هند و از سمت مشرق به اقیانوس آرام و از سمت شمال به اقیانوس منجمد شمالی محدود می شود.


 


2 - چهار فلات پی در پی آسیا از غرب به شرق عبارتند از


 


فلات مغولستان

 


3 - بلندترین رشته کوه آسیا چه نام دارد؟ نام بلندترین قله ی آن چیست؟


 


هیمالیا، اورست


 


فعالیت 2


 


1 - کدام جلگه، فلات ایران را به شبه جزیره عربستان متصل می کند؟


 


جلگه بین النهرین


 


2 - در مغرب جلگه ی سیبری، کوه .... و در شرق آن رود .... قرار دارد.


 


اورال - ینی سئی


 


3- رودهای مهم هند از کدام رشته کوه سرچشمه می گیرند؟ به کجا می ریزند؟


 


رشته کوه های هیمالیا، به خلیج بنگال می ریزند


 


4 - رودهای مهم چین را نام ببرید.


 


یانگ تسه کیانگ، هوانگهو


 


*******************************************************


 


درس سوم


 


فعالیت 1


 


1- آیا دلتاها جای مناسبی برای کشاورزی است ؟ چرا؟


 


بله، زیرا دلتاها از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه ی رودها ایجاد می شوند و در نتیجه این سرزمین ها خاک حاصلخیز را برای کشاورزی دارا هستند.


 


2 - منظور از دهانه یا مصبّ رود چیست؟ دلتا چگونه به وجود می آید؟


 


جایی که رود به دریا می ریزد، دهانه رود نامیده می شود. از انباشته شدن آبرفت در دهانه رودها دلتاهای پهناور (سرزمین های مانند) به وجود می آید.


 


3 - دلتای بنگال از آبرفت کدام رودها به وجود آمده است؟ آیا می توانید با مراجعه به یک نقشه ی جهان نما یا کره ی جغرافیایی بگوئید دلتای بنگال در کدام کشور قرار گرفته است؟


 


رودهای گنگ و براهماپوترا، بنگلادش


 


4 - آیا می توانید با مراجعه به یک نقشه ی طبیعی ایران ، یک دلتای مهم را در شمال کشورمان مشخص کنید؟ این دلتا از آبرفت های کدام رود به وجود آمده است؟


 


سفیدرود


 


********************************************************************


 


درس چهارم فعالیت 1


 


1 - چرا سرزمین تبت همانند سرزمین های قطبی شمال و آسیا، د رتمامی روزهای سال سرد است؟


 


تبت بلندترین فلات آسیاست و این سرزمین های بلند دارای آب و هوای سرد هستند.


 


2 - چرا سرزمین های جنوبی آسیا در تمامی روزهای سال گرم اند؟


 


به دلیل نزدیکی به خط استوا.


 


فعالیت 2


1 - در جدول مقابل ، مشخصات بادهای باران آور آسیا را بنویسید از نقشه استفاده کنید)


 


نام باد


مبدا وزش


فصل وزش


 


بادهای موسمی


شرق و جنوب شرقی آسیا


تابستان


 


بادهای باران آور


اقیانوس اطلس


زمستان


 


بادهای باران آور مدیترانه ای


دریای مدیترانه


زمستان


 


 


 


 


 


2 - چرا آسیای مرکزی و نواحی داخلی فلات ایران و فلات آناتولی را آسیای خشک نامیده اند؟


 


این سرزمین ها یا از دریا دورند یا کوه های بلند مانع ورود بادهای مرطوب به داخل آن ها می شود.


 


3 - با توجه به نقشه ی پراکندگی باران در آسیا و نقشه ی طبقه بندی و ما در آسیا نوع آب و هوای هر یک از نواحی زیر را مشخص کنید.


 


سیبیری وتبت ----> سرد وخشک


عربستان ----> گرم وخشک


جنوب شرقی آسیا ----> گرم ومرطوب


آسیای مرکزی ----> قاره ای یا بری


 


4- درباره اثرات بادهای موسمی توضیح دهید:


 


اثر مثبت: فعالیت های کشاورزی به این بادها بستگی دارد.(به خصوص کشت برنج)


اثر منفی: اگر باران های موسمی به موقع نبارد و یا دچار بی نظمی شود از تولید محصولات کشاورزی کاسته می گردد و کشاورزان خسارت می بینند برعکس نیز ریزش شدید باران های موسمی گاهی موجب به راه افتادن سیل و طغیان رودخانه ها در این نواحی می شود.


 


*************************************************************


 


درس پنجم فعالیت


 


1 - اگر از شمال آسیا به سمت جنوب حرکت کنیم، چه نوع پوشش گیاهی را مشاهده خواهیم کرد؟ نام ببرید؟


 


توندرا، جنگل های مخروطی (تایگا)، جنگل های پهن برگ، چمنزار، استپ بیابانی، ساوان ، جنگل های انبوه گرمسیری (استوایی)


 


2 - هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام نوع پوشش گیاهی است؟ تایگا - استپ - توندرا - جنگل های پهن برگ


 


جنگل های مخروطی سرو و کاج : تایگا


خزه و گلسنگ : توندرا


گیاهان خاردار که با فاصله از هم روییده اند. استپ


درختانی مانند بلوط و سپیدار . جنگل های پهن برگ


 


3 - در مجاورت اقیانوس منجمد شمالی، سیبری و استوا چه نوع پوشش گیاهی وجود دارد؟


 


اقیانوس منجمد شمالی ، توندرا ، سیبری: تایگا، استوا، جنگل های انبوه گرمسیری ، ساوان


 


4 - نوشته ی زیر درباره ی دو ناحیه ی وسیع از آسیاست که از نظر پوشش گیاهی با هم تفاوت زیادی دارند. با توجه به نقشه ی پوشش گیاهی و آنچه که درباره ی آب و هوای این نواحی در درس های گذشته خوانده اید. متن را کامل کنید.


آسیای سبز


 


در جنوب شرقی و جنوب آسیا، جنگل های انبوه گرمسیری روییده است ؛ زیرا این نواحی، در معرض وزش بادهای موسمی قرار دارند که موجب ریزش باران، فراوان در آن می شود


 


آسیای خشک


در جنوب غربی و مرکز آسیاَ، بیابان های وسیعی مانند بیابان عربستان، بیابان ایران، بیابان گبی ، بیابان سن کیانگ، بیابان شهر وجود دارد زیرا این نواحی یا از دریا دورند یا کوه های بلند مانع ورود بادهای مرطوب به داخل آن ها می شود.


 


*****************************************************************


 


درس ششم فعالیت


 


1 - عوامل طبیعی مؤثر در پراکندگی جمعیت را در جای مناسب خود قرار دهید.


خاک نامساعد - جلگه های پست و هموار- باران فراوان - باران کم - پوشش گیاهی فقیر -فلات ها و قله های بلند - آب و هوای گرم و مرطوب - آب و هوای سرد و خشک - پوشش گیاهی سرسبز - خاک آبرفتی.


 


****************************************************************


 


درس هفتم


 


1- اکثر مردم آسیا از چه نژادی هستند؟


 


2- نژاد زردپوستان


 


****************************************************************


 


درس هشتم


 


1 - مهم ترین کشورهای صنعتی آسیا کدام کشورها هستند؟


 


ژاپن ، کره ی جنوبی ، چین ، تایوان


 


2 - چرا تعداد شهرهای پرجمعیت در آسیا روز به روز افزایش می یابد؟


 


زیرا با صنعتی شدن کشورها، روز به روز مهاجرت از روستاها به شهرها بیشتر می شود و عده زیادی کار کشاورزی را رها می کنند و در کارخانه ها و مراکز خدماتی شهرها مشغول به کار می شوند. از این رو تعداد شهرهای پرجمعیت چند میلیونی در حال افزایش است.


 


3- آیا می توانید سه مورد از جاذبه های جهانگردی در آسیا را نام ببرید؟


 


تاج محل دراگرای هند، دیوار بزرگ چین شهر ممنوعه در چین.تخت جمشیددرایران


 


*****************************************************************


 


درس نهم


 


2 - اگر بخواهید با کشتی از آب های اقیانوس هند به بندر العیون در کنار اقیانوس اطلس سفر کنید و کوتاه ترین مسیر را انتخاب کنید از کدام مسیرها و مکان ها باید بگذرد؟ نام ببرید


 


تنگه باب المندب ، دریای سرخ، کانال سوئز، دریای مدیترانه، تنگه جبل الطارق ، بندرالعیون


 


3 - خط استوا از کجای آفریقا عبور می کند؟ نام مدار رأس السرطان و رأس الجدی را روی نقشه بنویسید. خط استوا تقریباً از وسط قاره ی ا فریقا می گذرد


 


4 - چرا کناره های آفریقا برای پهلو گرفتن کشتی و ساختن بندر چندان مناسب نیست؟


 


سواحل کناره های آفریقا صاف و بدون بریدگی (خلیج) است.


 


4- نام طویل ترین رود جهان که در قاره ی آفریقا جریان دارد، چیست؟


 


5- نام طویل ترین رود جهان که در قاره ی آفریقا جریان دارد، چیست؟


 


6- نیل


 


************************************************************************************ درس دهم


 


1 - چرا آفریقا قاره ای گرم و بی زمستان است؟


 


خط استوا تقریباً از وسط قاره ی ا فریقا می گذرد و چون خورشید در طول سال در مناطق استوایی و اطراف آن تا مدار رأس السرطان و رأس الجدی تقریباً عمود می تابد به همین دلیل آفریقا قاره ای با آب و هوای گرم است و در بیشتر قسمت های آن زمستان دیده نمی شود.


 


2 - هر یک از پوشش های گیاهی زیر مربوط به کدام نواحی است؟


 


ساوان ، جنگل های انبوه گرمسیری، استپ


 


- ناحیه ای که در آن بارا کم و تبخیر شدید است : استپ


- حوضه رود کنگو در مجاورت استوا: جنگل های انبوه گرمسیری


- ناحیه ای که دارای یک فصل بارانی و یک فصل خشک است : ساوان


 


3 - در مقابل عبارت صحیح، حرف «ص» و در مقابل عبارت غلط، حرف «غ» بگذارید.


 


وسعت بیابآن ها در شکل آفریقا بیشتر است. (صحیح)


در مجاورت استوا گرما شدید است و باران کمی می بارد (غلط)


 


****************************************************************


 


درس یازدهم


 


1 - در گذشته چه عواملی از افزایش جمعیت و قاره ی ا فریقا جلوگیری می کرد؟


 


عواملی چون وقوع جنگ های داخلی ، عدم رعایت بهداشت، شیوع بیماریهای مختلف، خشک سالی های پی در پی و کمبود مواد غذایی از افزایش جمعیت در این قاره ی جلوگیری کرده است.


 


2 - با استفاده از نقشه ی پراکندگی جمعیت (شکل 38) نواحی پرجمعیت آفریقا و نواحی کم جمعیت را مشخص کنید.


 


حوضه ی رود کنگو : پرجمعیت


دره ی رود نیل : پرجمعیت


کناره های خلیج گینه :‌ پرجمعیت


صحرای بزرگ آفریقا : کم جمعیت


کناره های شمالی غربی : پرجمعیت


بیابان کالاهاری :‌کم جمعیت


 


2- چه عواملی موجب تراکم جمعیت در دلتای رود نیل و پراکندگی جمعیت در صحرای آفریقا شده است؟


 


3- زمین های حاصلخیز، کشت محصولات مختلفی چون پنبه . آب و هوای معتدل کناره های رود نیل، موجب تراکم جمعیت در این ناحیه و در صحرای آفریقا به دلیل خشکسالی و گرمای شدید و نبود باران و خاک حاصلخیز شرایط زندگی بدتر است و در نتیجه جمعیت پراکنده تر هستند.


 


4 - با استفاده از شکل 41، چند کشور آفریقایی مسلمان را نام ببرید. کشورهای مسلمان آفریقا بیشتر در کدام بخش این قاره قرار دارند؟


 


لیبی، الجزایر، مصر، سودان، موریتانی ، .... شمالی


 


**********************************************************


 


درس دوازدهم


 


1- - چه عامل مهمی سالیان دراز از پیشرفت و توسعه ی کشورهای آفریقایی جلوگیری کرده است؟


 


زیرا سالیان دراز تحت نفوذ و استعمار کشورهای اروپایی قرار داشته و استعمارگران با غارت منابع و ثروت های عظیم آن، مانع توسعه و پیشرفت کشورهای این قاره شده اند.


 


2 - به نقشه ی مصور اقتصادی توجه کنید:


 


الف) معادن مهم قاره ی آفریقا را نام ببرید.


ب) چند نمونه از محصولات استوایی قاره ی آفریقا را نام ببرید.


پ) در اطراف دره ی نیل چه محصول مهمی به دست می آید؟


 


الف). زغال سنگ، طلا، الماس، مس


ب). کاکائو، بادام زمینی، قهوه، توتون، نیشکر


پ) پنبه


پرسش درس 1تا درس 8 اجتماعی دوم راهنمایی
نویسنده : محمد امین حامدی ارد:: 7/11/86:: 7:57 عصر
پرسش درس 1:

1 - ویژگیهای اصلی یک گروه کدامند؟


1) خصوصیات و فعالیتهای مشترک


2) داشتن روابط نسبتاً پایدار و منظم


 


2 - روابط متقابل را با چند مثال توضیح دهید؟


 


مثلاً در گروه دوستان، بچه ها با هم فعالیت مشترک دارند. گاه برای انجام بازی، بسیج می شوند و گاه از اتفاق یک واقعه خنده آور خوشحال می شوند و به خنده می افتند. در میان گروه روزنامه دیواری، تقسیم کار میان بچه ها و یا اعضای گروه، مشاهده می شود و هرکس با نظم و ترتیب، وظایف مخصوص خود را به انجام می رساند. به یقین در این میان اگر کسی از انجام مسؤولیت خود سرباز زند، در کار بقیه نیز خلل ایجاد می شود.


 


3- چگونه می توانید با اعضای گروه همکلاسی خود رابطه متقابل برقرار کنید؟


 


می توانیم به راحتی با آنها حرف بزنیم؛ در مورد تکالیف درسی از یکدیگر بپرسیم؛ برای تقویت درسی خود یا همکلاسیهای خود به منزل یکدیگر برویم؛ بعضی وقتها وسایل یکدیگر را بگیریم و از هم راهنمایی بخواهیم.


 


4- گروه نخستین چه نوع گروهی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟


 


در اصطلاح به این گروهها گروههای نخستین گفته می شود و به همسالان و گروههایی از این قبیل گروههای نخستین می گویند. در همه این نوع گروهها روابط اعضای گروه با یکدیگر وفادارانه، صادقانه و عاطفی است. این گروهها کوچک هستند و عضویت در آنها به خاطر خود اعضای گروه است؛ مانند گروه خانواده


 


5-گروه دومین چه نوع گروهی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید؟


 


مؤسسات، سازمانهای دولتی و خصوصی، دانشگاهها و مدارس همگی از نوع گروههای دومین هستند که ما با آنها روابط صمیمانه نداریم و روابطی که در گروههای نخستین وجود دارد در این گروهها دیده نمی شود؛ مانند گروه اداری.


 


6-گروه اداری را تعریف کنید؟


 


گروههای دیگری وجود دارند که ما عضو آنها هستیم ولی روابط صمیمانه با آنها نداریم؛ مثلاً مانند پدر یک خانواده که با سایر همکارانش گروه اداری را تشکیل می دهند.


 


درس دوم


 


1 - در زمانهای گذشته، کدام نیازهای انسان در درون خانواده تأمین می شد؟


 


نیازهای اساسی انسان مانند غذا، کار، آموزش برای کار کردن و بهتر زندگی کردن، پرستش و محبت و نیاز به تشکیل خانواده


 


2- چه عواملی باعث به وجود آمدن مؤسسات مختلف شد؟


 


1-نداشتن وقت وفرصت کافی2-راحت طلبی3-تخصصی شدن کارها4-بوجودآمدن مشکلات جدیددرزندگی شهری و..


 


3 - اگر خانواده ها فرزندانی بهتر تربیت کنند، چه تأثیری می توانند در زندگی اجتماعی داشته باشند؟


 


فرزندان بهتر می توانند به وظایف خود عمل کنند و چه در محیط خانواده و یا در محیط مؤسسات و اجتماع، کارهای خود را به نحو مطلوب انجام می دهند؛ در این صورت جامعه بهتری خواهیم داشت.


 


4 - چرا ما به خانواده نیازمندیم؟ و چه عاملی باعث نیازمند شدن خانواده ها به یکدیگر شد؟ ما به خانواده نیازمندیم تا:


1. تا عضو آن باشیم.


2. خانواده ای که از ما سرپرستی کند.


3. خانواده ای که به ما محبت ورزد.


4. خانواده ای که در هنگام سختیها ما را یاری کند.


5. خانواده ای که در غم و شادی ما شریک باشد.


علت نیازمند شدن خانواده ها به هم اینست که با تخصصی شدن کارها از وظایف درونی خانواده کاسته شد و در عوض، خانواده ها به یکدیگر نیازمند شدند.


 


5-اولین گروهی است که انسانها در آن دورهم جمع شده اندچه نام دارد؟


 


خانواده


 


6-چراخانواده ها قبیله وسپس روستاوشهرهارابه وجودآوردند؟


 


بهترزندگی کردن-رویارویی بامشکلات-فرارازتنهایی


 


پرسش درس 3:


1 - نیاز اقتصادی چیست؟ از چه راههایی می توان نیاز اقتصادی را تأمین کرد؟


 


خوراک، پوشاک، مسکن و سایر وسایل نیاز اقتصادی است. با فعالیتهای اقتصادی می توان نیازهای اقتصادی را تأمین کرد.


 


2 - چرا انسانها کالاها را با یکدیگر مبادله می کنند؟ چون آنها نیازهای گوناگونی داشته و همه نیازهای خود را به تنهایی نمی توانستند برآورده کنند، بنابراین کالاهای خود را با یکدیگر مبادله می کردند. آنها با یک سلسله مبادله های اقتصادی می توانستند در مقابل کار و فعالیت خود از وسایل و محصولات دیگران استفاده کنند.


 


3 - در زمانهای گذشته مبادله کالاها چگونه انجام می گرفت؟


 


مثلاً خانواده ای گندم تولید می کرد و خانواده دیگر ابزار کشاورزی مانند داس و گاوآهن می ساخت. خانواده ای که ابزار کشاورزی می ساخت برای سیر کردن شکم خود نیازمند گندم خانواده کشاورز بود و در مقابل خانواده کشاورز برای کاشتن و درو کردن گندم به ابزار خانواده آهنگر نیازمند بود؛ به این ترتیب یک سلسله مبادله ی اقتصادی به وجود آمد.


 


4 - چه عواملی باعث شد که «کالای واسطه» به وجود بیاید؟


 


در مبادله مستقیم کالا به کالا دشواریهای زیادی وجود داشت؛ مثلاً ممکن بود صاحب پشم گوسفند به دهقان بگوید که من به گندم نیازی ندارم و کالای خود را با پارچه مبادله می کنم. برای برطرف کردن این مشکل هریک از ملتها و قبیله های قدیمی کالایی را که بیشتر مورد علاقه مردم بود، به عنوان کالای واسطه انتخاب می کردند.


 


5 - به نظر شما «پول» چگونه به وجود آمد؟ کالاهای واسطه ای کم کم با رواج طلا و نقره جای خود را به این دو فلز داد و کم کم پول فلزی رواج پیدا کرد و چون در معاملات بزرگ نمی توانستند از سکه های فلزی استفاده کنند در نتیجه چاپ پول کاغذی یا اسکناس رایج گردید.


 


6 - «مبادله مستقیم» و «مبادله غیرمستقیم» را تعریف کنید؟ مبادله کالا به کالا را مبادله مستقیم و مبادله کالا به کالای واسطه ای را مبادله ی غیرمستقیم می نامند.


 


7-فعالیت اقتصادی چیست وبرچندنوع است؟


 


فعالیت های که باآن نیازاقتصادی رابرطرف می کنیم وبر3نوع است.1-تولیدکالا2-ارائه خدمت3-خریدوفروش


 


8-کالای واسطه درکشورهای مختلف چه بوده است؟


 


یونان..........هند............کانادا................تبت..............آفریقا..............


 


پرسش درس 4:


1 - سپرده چیست و چرا مردم پول خود را به صورت سپرده نزد بانک می گذارند؟


 


به پولهایی که مردم برای نگهداری به بانک می سپارند سپرده می گویند.


تا پولهای خود را از دست دزدان و آسیبهای دیگر، دور نگهدارند و به مردمی که نیازمندند امکان استفاده از پول را بدهند.


 


2 - « قرض الحسنه پس انداز» چه نوع سپرده ای است؟


 


عده ای از مردم پول خود را به بانک می سپارند تا علاوه بر اینکه آن را از خطر دستبرد و آسیبهای دیگر دور کنند، به مردمی که به این پول نیازمند هستند، امکان استفاده از آن را داده باشند؛ به این سپرده ها قرض الحسنه پس انداز می گویند.


 


3 - سپرده قرض الحسنه جاری را با حساب سپرده سرمایه گذاری مقایسه کنید؟


 


در سپرده قرض الحسنه جاری، شخص دسته چک دریافت می کند و هر زمان و هر کجا که مایل باشد می تواند سپرده خود را خرج کند. به حساب جاری سود تعلق نمی گیرد اما به سپرده سرمایه گذاری، سود تعلق می گیرد.


 


4 - بانک در چه فعالیتهایی سرمایه گذاری می کند؟


 


بانک در فعالیتهای بازرگانی، خدماتی و تولیدی از قبیل ساخت مسکن و ساختمان و کشاورزی صنعت و معدن سرمایه گذاری می کند و مردم را در سود به دست آمده از آن شریک می کند.


 


5 - ارائه انواع چکها توسط بانک به چه منظوری انجام می گیرد؟ بانک برای آسان کردن حمل و نقل پول توسط مردم انواع چکهای مسافرتی تضمینی و غیره به آنان می دهد تا مردم از حمل و نقل دسته های بزرگ اسکناس بی نیاز باشند.


 


6 - بانک تأمین کننده یکی از مهمترین نیازهای اقتصادی یعنی.......... ... است.


 


جابه جایی پول و انجام کارهای لازم برای انواع مبادله در بین مردم


 


7-خدمات بانکهارابنویسید؟


 


1. دادن انواع وامها به مردم


2. ارائه انواع چکها


3. فروش انواع پولهای رایج دنیا


4. دریافت پول، آب، برق، گاز و تلفن


5. ارسال پول برای حسابهای دیگر


 


6.دریافت انواع سپرده ها


 


8-وظایف مردم در برابر بانک چیست؟


 


1 - پولهای خود را تا حد امکان در خانه نگهداری نکنیم.


2 - هریک از اعضای خانواده، جداگانه حساب پس اندازی در بانک داشته باشند.


3 - سعی کنیم در اوقاتی که کار بانک کمتر است به آنجا مراجعه کنیم.


4 - نوبت را هنگام مراجعه رعایت کنیم.


5 - تا قبل از سن 18 سالگی به همراه پدر و مادر خود به بانک مراجعه کنیم.


6- از دفترچه حساب پس انداز خود مراقبت کنیم.


7 - به عنوان هدیه، دفترچه حساب پس اندازه به دیگران هدیه کنیم.


8 - در حفظ و نگهداری پولهای خود دقت کنیم .


 


پرسش درس 5:


1 - چرا انسانها برای پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست خود تلاش می کنند؟


 


به دلیل نیاز به زیبایی


 


2 - در گذشته انسانها چگونه از محیطی زیبا و پاکیزه بهره مند می شدند؟


 


کاشتن درختان در اطراف نهرها، آب و جارو کردن محیط زندگی، نظافت کوچه ها و مسیرهای رفت و آمد در جشنها و اعیاد.


 


3 - آیا در جوامع امروزی می توان از روشهای قدیمی در پاکیزه نگاه داشتن محیط استفاده کرد؟ چرا؟


 


خیر. زیرا استفاده از روشهای قدیمی می تواند باعث بروز مشکلاتی برای مردم شود؛ مثلاً هرکس نمی تواند زباله های خود را به خارج شهر ببرد یا بسوزاندزیراوقت زیادی ازمردم به هدرمی رود.


 


4 - هریک از افراد جامعه برای پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست، چه وظایفی را عهده دار است؟


 


1- باید زباله های خود را در ظرفی مناسب قرار دهد تا توسط مأموران شهرداری جمع آوری شود.2-در مکانهای عمومی از ریختن زباله و آشغال خودداری کند.3- در کاشتن نهال به مسؤولین یاری رسانند. 4-خانه های خود را در مکانهایی مناسب بسازند.5- از کندن گلها و آلوده کردن فضاهای سبز و زیبا بپرهیزید.


 


پرسش درس 6:


1 - شهرداری در مورد زیباسازی محیط زندگی ما چه وظایفی را بر عهده دارد؟


 


آسفالت خیابانها و سنگ فرش پیاده روها - جمع آوری زباله ها و خاکروبه ها - کاشت نهال و ایجاد فضای سبز در داخل و اطراف شهر، رنگ آمیزی و نظافت جدولها - نرده های خیابانها - پلها و بزرگراهها - گل کاری باغچه های کناره و وسط خیابانها - ساختن آب نماهای زیبا و تزیین میدانها - ساخت پارکها. جابه جایی مردم درداخل شهرها.


 


2 - مسؤولیت جابه جایی مردم در داخل شهر بر عهده چه سازمانی است؟ وبه وسیله چه شرکت هایی انجام می شود؟


 


شهرداری بوسیله شرکت واحداتوبوس رانی وتاکسی رانی


 


3 - اگر مردم در پرداخت عوارض، کوتاهی کنند چه مسائلی در اداره شهر به وجود می آید؟


 


شهرداری در انجام وظایف خود دچار مشکل می شود؛ زیرا شهرداری پول لازم را برای انجام فعالیتهایش را از عوارضی که از مردم دریافت می کند به دست می آورد.


 


پرسش درس 7:


1- رعایت نظم در جامعه چه ضرورتی دارد؟


 


برای آنکه بتوانیم در مدت طولانی در کنار هم دوام بیاوریم و به خوبی و آرامش در کنار هم زندگی کنیم، رعایت نظم ضروری است.


 


2- در اجتماعات قدیمی چه کسانی بر اجرای مقررات نظارت داشتند؟


 


بزرگتر خانواده - ریش سفید محل - کدخدا - رئیس قبیله - بزرگ خاندان - گزمه - محتسب


 


3 - افراد جامعه با چه روشهایی می توانند به برقراری نظم در جامعه کمک کنند؟


 


- همه باید مراقب باشند تا مقررات به خوبی انجام شود. - هیچ کس برخلاف نظم موجود رفتار نکند. - در خیابانها رهگذران در محلهای مخصوص خود تردد کنند. - ماشینها در هنگام مقرر در برابر چراغ قرمز بایستند. به طور کلی اگر کسی خود نظم را رعایت کرده و عمل کند، می توان امیدوار بود که نظم در جامعه برقرار خواهد شد.


 


4 - اگر در جامعه امروزه نظم را رعایت نکنیم، چه مشکلاتی برای مردم پیش می آید؟ بدون نظم و ترتیب، رفت و آمد اتومبیلها مشکلات زیادی برای مردم فراهم می کند. به طور کلی بدون اجرای نظم و رعایت آن هرج و مرج در جامعه بروز کرده و هیچکس قادر نخواهد بود به کارها و فعالیتهای روزمره خود برسد.


 


درس8


 


1 - دو مورد از وظایف راهنمایی و رانندگی را در ایجاد نظم بنویسید؟


 


1. به تصادفات وسیله نقلیه رسیدگی می کند .


2. رانندگان متخلف را جریمه و شناسایی می کند.


 


3.دادن گواهینامه


 


4.کنترل وسایل نقلیه درسراسرکشور


 


5.ارائه آموزش های لازم به مردم


 


2- راهنمایی و رانندگی از چه راههایی به مردم آموزش می دهد؟


 


با استفاده از صدا و سیما - روزنامه ها و برنامه های دیگر


 


3- آیا اگر مردم با مأموران راهنمایی و رانندگی همکاری نکنند این سازمان می تواند به خوبی به وظایف خود عمل کند؟ چرا؟


 


خیر. زیرا بدون همکاری مردم، این سازمان نمی تواند رفت و آمد در خیابانها را به خوبی کنترل کند و زندگی اجتماعی منظم را به وجود آورد.


 


4- به نظر شما اگر راننده ای مقررات رفت و آمد را در داخل شهر رعیات نکند چه مشکلاتی پیش می آید؟


 


خسارات مادی و معنوی بسیاری به وجود می آید.


 


5 - اداره راهنمایی و رانندگی چیست؟


 


اداره راهنمایی و رانندگی بخشی از نیروهای انتظامی کشور است که برای به وجود آمدن نظم در جامعه به وجود آمده است.


موضوع : نمونه سوال جغرافیای دوم, | بازدید : 1223
برچسب ها : ,

ارسال شده در تاریخ : دوشنبه 11 مهر 1390 :: توسط : محسن
منوي اصلي
درباره وبلاگ
این وبلاگ جهت ارائه مطالب علوم اجتماعی و دروس دیگر مقطع راهنمایی ایجاد شده است و سعی می شود تازه ترین مطالب علوم اجتماعی و دروس دیگر را به زبانی ساده و قابل درک ارائه شود تا در صورتی که دانش آموزان عزیز نیز تمایلی به استفاده از این وبلاگ داشتند به راحتی از آن بهره مند شوند. ( محسن شایق دبیر علوم اجتماعی مقطع راهنمایی دزفول
آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :
ثبت نام عضو جدید
فراموشي رمز عبور

موضوعات
آرشيو مطالب
مطالب اخير
مطالب پربازدید
مطالب تصادفی
پیوندها
پیوندهای روزانه
خبرنامه
نظرسنجی
کدام تیم را بیشتر دوست دارید ؟
برچسبها
آمار وبلاگ
آنلاین : 2
بازدید امروز : 18
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته گذشته : 18
بازدید ماه گذشته : 23
بازدید سال گذشته : 23
کل بازدید : 128985
کل مطالب : 257
نظرات : 8
رنک گوگل :
جستجو
طراحی: مای تم - قدرت گرفته از: سرویس وبلاگدهی ایران